English Version Logo Iris International  

International

Nederlandse versie
  Mapping en marketing software

 Click on the English flag for an English version                                                             

Klik op de Nederlandse vlag voor een Nederlandse versie

Welcome to the website of Iris International, the site for visualizing your client data on geographic backgrounds, such as postcode maps, municipal maps and your own zoning system.

The perfect tool for market analysis.

Welkom op de website van Iris International, de website voor het visualiseren van uw klantgegevens op geografische ondergronden, zoals postcodekaarten, gemeentekaarten, CBS gebiedsindelingen en uw eigen rayonindeling.

Het perfecte hulpmiddel voor marktanalyse.

IrisVision 8 screenshot

One thematic map says more than thousand words.   Een thematische kaart zegt meer dan duizend woorden.

IrisVision 8 screenshot

Visualize your market and make better decisions and more revenues with the thematic maps of IrisVision.

IrisVision is based on the use of digital postcode maps of the Netherlands, Germany and Belgium.

The English explanation of thematic mapping can be found by either clicking here or on the flag.

 

The shown thematic map can be shown in more detail by clicking here or on the thematic map itself.

Back to Top

Breng uw markt in beeld en maak betere beslissingen en meer rendement met de thematische kaarten van IrisVision.

IrisVision is gebaseerd op het gebruik van de digitale postcodekaarten van Nederland, Duitsland en BelgiŽ.

Voor de Nederlandse uitleg van het maken en werken met thematische kaarten klik hier of op de Nederlandse vlag.

 

Voor nadere uitleg over de op deze pagina getoonde thematische kaart klik hier of op de rechter thematische kaart.

Terug naar boven